­Zgłoszenie problemu

Bardzo prosimy, o ile jest to możliwe, o podanie, poza opisem co nie działa, także opisu JAK nie działa oraz informacji pozwalających zlokalizować zdarzenia w logach (np. czas, IP klienta, adresat i odbiorca wiadomości), a także sposobu sprawdzenia, że problem został rozwiązany. Opis problemu należy wysłać na adres pomoc@hostedexchange.pl.